A

 

 

AC-3  (Dolby Audio Coding - 3) ili  Dolby Digital >

 

 

A/D or ADC (Analog to Digital conversion) >

 

 

 

 

1.      A/D pretvorba kompozitnog video signala kod kojeg se koristi frekvencija uzorkovanja 14.3 MHz za NTSC i 17.72 MHz za PAL sustav. Frekvencija uzorkovanja je dobivena kao četverostruki višekratnik frekvencije krominantnog nosioca odgovarajućeg sustava (PAL ili NTSC). Koristi se 8-bitna kvantizacija. Brzina prijenosa, uz 8-bitnu kvantizaciju je 114.4 Mbps za NTSC, odnosno 141.8 Mbps za PAL.

2.      A/D pretvorba videosignala rastavljenog na tri komponente, kod kojeg se rabi frekvencija uzorkovanja 13.5 MHz, za luminantni signal (Ey), te 6.75 MHz za obje komponente razlika boja (krominantne komponente). To vrijedi uz omjer stranica ekrana 4:3. Ukoliko je omjer stranica ekrana 16:9, frekvencija uzorkovanja za EY iznosi 18 MHz, a za svaku od krominantnih komponenata, frekvencija uzorkovanja iznosi 9MHz. ITU-R BT. 601 normom je prihvaćeno komponentno kodiranje video signala. Svaka od komponenta se posebno digitalizira. Broj uzoraka se u aktivnom dijelu linije, za sve tri komponente video signala izjednačio u 525 (NTSC) i 625 (PAL) linijskim sustavima. Luminantni signal je u aktivnom dijelu jedne linije određen sa 720 uzoraka uz omjer stranica 4:3, odnosno 960 uzoraka uz omjer stranica 16:9. Signali razlike boja su određeni svaki po 360 uzoraka uz omjer stranica 4:3, odnosno 480 uzoraka uz omjer stranica 16:9. Pri tome je uzeto u obzir da je ljudsko oko manje osjetljivo na boju nego razinu osvijetljenja. Koristi se 8-bitna ili 10-bitna kvantizacija. Brzina prijenosa su:

(13.5 + 2 * 6.75) MHz *   8 bita = 216 Mbps.

(13.5 + 2 * 6.75) MHz * 10 bita = 270 Mbps.

(18.0 + 2 * 9.00) MHz * 10 bita = 360 Mbps.

 

 

 

ACTIVE PICTURE >

 

 

 

AES/EBU(Audio Engineering Society/European Broadcasting Union) >

 

 

ALIASING >

 

1.      Nije zadovoljen Nyquistov teorem tj. ako nije širina osnovnog  pojasa signala barem dvostruko manja od frekvencije uzorkovanja.

2.      Ako  «antialiasing» filtar nema dovoljnu strminu prijenosne karakteristike. Zadaća takvog filtra je da ograniči širinu pojasa korisnog signala radi zadovoljenja Nyquistovog teorema. Izobličenja se na ekranu prijamnika vide kao oštri, nazubljeni bridovi, kao treperenje slike, naizmjenično povećanje i smanjenje osvijetljenja u dijelu slike.

 

 

ALPHA CHANNEL >

 

 

ANTI-ALIASING >

 

 

ARTIFACTS >

 

 

ASCII  (American Standard Code for Information Interchange) >

 

 

ASPECT RATIO OF PICTURES >

 

 

ASPECT RATIO OF PIXELS >

 

 

486 / 720 * 4/3 = 0.900.  Dakle, element slike ima veću visinu.

 

     omjer visine i širine elementa slike:

576 / 720 * 4/3 = 1.066. Dakle, element slike ima veću širinu.

 

 

 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) >

 

 

ATSC (Advanced Television Systems Committee) >

 

 

ATV (Advanced television) >