M

 

 

MACROBLOCK >

 

·         Makroblok je grupa slikovnih blokova, obično 4 bloka, koja se rabi tijekom MPEG kodiranja. Na razini makrobloka se provodi procjena i nadomještanje pokreta

·         Time se dobivaju vektori pokreta koji se prenose do dekodera i rabe za pomak makroblokova u postupku dekodiranja.

 

METADATA (SIDE INFORMATION) >

 

·         Metapodaci, informacijski podaci koji opisuju prenošenu informaciju. Tipično su to podaci o audio i videoinformaciji uključenoj u tok podataka prenošene informacije.

 

MEZZANINE COMPRESSION >

 

·         Sustav za kompresiju HDTV signala. Tipično je podijeljen u dvije razine: visoku sa 140 Mbit/s i nisku sa 39 Mbit/s.

·         Ove dvije razine su nužne za usmjravanje signala i lako se mogu ponovno kodirati, bez dodatnih izobličenja zbog kompresije, za daljnju manipulaciju nakon dekodiranja.

 

MOTION VECTORS >

 

·         Vektori pokreta – informacije o smjeru i pomaku objekata između dvije slike koje se koriste u MPEG kodiranju i nekim pretvaračima iz jedne TV norme u drugu za opisivanje kretanja makrobloka slike iz jedne slike u drugu.

 

MOTION COMPENSATION >

 

·         Nadomještanje pokreta – korištenje vektora pokreta radi poboljšanja učinkovitosti predviđanja vrijednosti pojedinih elemenata slike.

 

MOTION ESTIMATION >

 

·         Predviđanje pokreta – tehnika kompresije kojom se prenose samo razlike između susjednih slika, čime se izbjegava redundantna statička informacija o nepromijenjenim dijeovima slike.

·         Ovaj postupak primijenjuje se u MPEG standardima.

 

MPEG (Moving Pictures Experts Group),ISO/CCITT >

 

·         Skupina stručnjaka za pokretne slike. MPEG je uključen u definiranje standarda za kompresiju podataka pokretnih slika. Njihov rad se nadovezuje na JPEG – dodavanje kompresije za uklanjanje vremenske redundancije, dodatne kompresije koja je moguća zbog sličnosti pojedinih slika u slijedu slika koje čine videosignal.

·         U početku su bila planirana četiri standarda, no integracijom HDTV-a unutar MPEG-2 standarda, MPEG-3 je postao suvišan.

·         Glavni interes televizijske industrije je u standardima MPEG-1 i MPEG-2, dok se MPEG-4 koristi za razne namjene.

 

MPEG-1 >

 

·         Prvi MPEG standard, u početku dizajniran da radi sa brzinom prijenosa od  1,2 Mbit/s, a namijenjen za pohranjivanje videosignala na CD-ROM. Kvaliteta nije dovoljna za TV radiodifuziju, jer se radi o niskim rezolucijama slike.

 

MPEG-2 >

 

·         Drugi MPEG standard, dizajniran da pokrije široki spektar namjena, od 'VHS kvalitete', do HDTV-a, korištenjem serije algoritamskih profila i razina.

·         Uz tokove podataka između 1,2 i 15 Mbit/s, postoji znatan interes za upotrebu MPEG-2 standarda za digitalno emitiranje TV signala (uključujući HDTV). Kodiranje videosignala je vrlo složeno, za razliku od dekodiranja na prijemnoj strani koje se provodi relativno jednostavno i jeftino.

·         MPEG nudi bolju kvalitetu slike uz visok stupanj kompresije nego čista JPEG kompresija ali uz složeno dekodiranje (a posebno kodiranje), što MPEG ne čini idealnim sustavom za montažu zbog potrebe za višestrukim kodiranjem i dekodiranjem.

·         Od 6 profila i 4 razine, što čini 24 moguće kombinacije, 11 ih je već u primjeni. Ovim definirane moguće varijacije su toliko različite da nije praktična izvedba univerzalnog kodera ili dekodera. Glavnina interesa je trenutno na glavnom profilu i glavnoj razini, često pisano kao MP@ML, koji pokriva TV formate do rezolucije 720 elemenata slike × 576 linija i do 30 slika u sekundi uz korištenje 4:2:0 uzorkovanja.

 

 

·         Noviji dodatak MPEG-2 standardu je studijski profil. Namijenjen je za studijsku upotrebu i koristi 4:2:2 uzorkovanje (česta oznaka 422P@ML). Radi veće kvalitete koriste se veće brzine prijenosa. Prve primjene ovog sustava vide se u elektroničkom novinarstvu (ENG = Electronic News Gathering), te za neke videoposlužitelje.

 

MPEG-4 >

 

·         Multimedijski način kodiranja audio i video sadržaja.

·         Koriste se 3 vrste kodiranja: parametarsko, prediktivno i transformacijsko (pretvorba vremenske domene u frekvencijsku) kodiranje.

 

MPEG 4:2:2 >

 

·         Čest naziv za studijski MPEG-2 (ostale oznake: 422P@ML, Professional MPEG).

 

 

MSB (Most Significant Bit) >

 

·         Bit najvćeg značaja. Binarni brojevi predstavljeni su nizom jedinica i nula, npr. binarno 1110 = decimalno 14.

·         U ovom primjeru prva jedinica s lijeve strane je bit najvećag značaja – ovdje predstavlja 23 tj. 8.

 

MTBF (Mean Time Between Failure) >

 

·         Srednje vrijeme između kvarova. Statistička procjena vremena koje ća proći prije kvara uređaja – mjera predviđene pouzdanosti.

·         MTBF nekog uređaja ovisi o pouzdanosti svake pojedine njegove komponente. Općenito, što više komponenata, to niži MTBF, tj. integracija više pojedinačnih komponenti u jedan integrirani krug smanjuje broj komponenti i tako povećava pouzdanost uređaja.

·         Moderni digitalni uređaji u principu su vrlo pouzdani. Čak i kompleksni elektro-mehanički uređaji, kao npr. diskovni pogoni, imaju MTBF do 1,000,000 sati – približno 110 godina! Međutim, ovaj podatak ne znači da će uređaj raditi 110 godina bez kvara, već pokazuje prosječno očekivano vrijeme do kvara veće grupe istovrsnih uređaja.

 

MULTIMEDIA >

 

·         Multimedija je istovremeno korištenje više od jednog medija, tipično slika, zvuka i teksta, često u interaktivnom okruženju. Ovaj pojam često implicira upotrebu računala sa značajnom količinom podataka pohranjenom na CD-ROM disku ili primljenom putem širokopojasne mreže.

·         Primjer multimedije je 'surfanje na Internetu'. Pritom se za slike koristi visok stupanj kompresije da se omogući njihov prijenos mrežom.

·         Jedna od prvih primjena multimedije je bila edukativnog karaktera.

·         Pojam multimedije ima široko značenje, npr. produkcija materijala koji se objavljuje u više oblika.