N

 

 

NETWORK LAYER >

 

·         Mrežni sloj.

·         U TCP/IP protokolu, mrežni sloj je odgovoran za preuzimanje IP (Internet Protocol) datagrama i prosljeđivanje preko određene mreže.

·         Mrežni sloj je treći sloj OSI referentnog modela podatkovnih komunikacija.

 

NFS (Network File System) >

 

·         Mrežni sustav datoteka.

·         Razvijen od tvrtke Sun Microsystems; dozvoljava skupu računala da pristupaju datotekama smještenim na bilo kome od njih kao da su lokalno pohranjene. NFS se primijenjuje na mnogim platformama i smatra se industrijskim standardom.

 

NIBBLE >

 

·         Skup binarnih znakova: 8 bitova = 1 byte, 4 bita = 1 nibble.

 

NICAM (Nearly Instantaneously Companded Audio Multiplex) >

 

·         Ovaj digitalni audio sustav, korišten u Europi, koristi tehnike kompresije podataka da omogući stereo zvuk kvalitete bliske kvaliteti CD-a u prijenosu televizijskog signala.

 

NOISE (RANDOM) >

 

·         Šum (slučajni) – nepravilne fluktuacije amplitude signala.

·         Svi analogni videosignali sadrže slučajni šum. U idealnom slučaju šum ne bi smio imati razinu veću od jednog najmanje značajnog bita digitalnog dinamičkog opsega. Čisti digitalni signali ne sadrže šum. Općenito, u ITU-R 601 sustavima, fini šum je nevidljiv, dok se grubi šum ili šum na većem području može primijetiti pod kontroliranim uvjetima promatranja.

 

NONLINEAR EDITING >

 

·         Nelinearna montaža – pojam nelinearnosti ovdje znači da se ne koristi materijal koji je snimljen u slijedu (kao npr. na vrpci), odnosno materijal se ne mora obrađivati onim redoslijedom kojim će biti emitiran u finalnom obliku, niti se mora kopirati radi montaže

·         Nelinearna montaža dopušta pristup bilo kojem dijelu materijala bez potrebe za ponovnim kopiranjem ili montiranjem materijala. Osim toga, nelinearna montaža je nedestruktivna – snimljeni materijal se ne mijenja, već se mijenja samo vremenska lista redoslijeda reprodukcije pojedinih dijelova.

 

NTSC (National Television Systems Committee) >

 

·         Odbor za nacionalne televizijske sustave. Skupina stručnjaka u SAD koja je predložila nacionalne televizijske norme.

 

NTSC- National Television Systems Committee (TV standard) >

 

·         Sustav televizije u boji koji se koristi u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Meksiku i Japanu (NTSC M standard – 525 linija, 60 Hz).

·         Širina pojasa u NTSC sistemu je 4.2 MHz za signal luminancije te 1.3 i 0.4 MHz  za I i Q komponentu krominantnog signala.

 

NYQUIST (FREQUENCY) >

 

·         Nyquistova frekvencija – minimalna frekvencija s kojom je moguće uzorkovati analogni signal. Ova frekvencija je uvijek dvostruko veća od maksimalne frekvencije uzorkovanog signala.

·         U praksi se koriste frekvencije uzorkovanja koje su znatno veće od Nyquistove, da se izbjegne mogućnost pojave komponenata signala koje u izvornom signalu ne postoje, kao i znatnih slabljenja signala prema sin x / x karakteristici koja postoji oko Nyquistove frekvencije.

·         Na primjer, u ITU-R 601 frekvencija uzorkovanja je 13.5 MHz, dok je maksimalna luminantna frekvencija 5 MHz (širina pojasa videosignala u 625/50 Hz TV sustavu.