P

 

 

 

P frames >

 

·         P slike, slike s predviđanjem – jedan od tri tipa slika korištenih u kodiranju MPEG-2 signala. Sadrže samo predviđenu informaciju (ne cijelu sliku) generiranu na temelju razlike između trenutne i prethodne slike.

·         Sadrže relativno malo podataka te time smanjuju potrebnu ukupnu brzinu prijenosa.

·         Da bi se vidjela cijela slika koja odgovara nekom P okviru, mora se dekodirati cijela MPEG-2 slikovna grupa (GOP).

 

 

PAL >

 

·         PAL = Phase Alternating Line (linijska promjena faze).

·         PAL je sustav koji se koristi širom Europe i svijeta, gotovo uvijek u sustavu sa 625 linija i 50 Hz.

·         PAL sustav je izveden iz NTSC sustava tako da se okrene faza komponente R-Y za 180º u svakoj drugoj liniji na odašiljačkoj strani i vrati u svoj prvotni položaj na prijemnoj strani. Zbrajanjem dviju uzastopnih linija na prijemnoj strani postiže se korekcija fazne pogreške vektora boje nastala u prijenosu signala.

 

 

PAL M >

 

·         PAL M je verzija PAL standarda koja koristi strukturu od 525 linija i 60 poluslika u sekundi. Koristi se samo u dijelovima Južne Amerike (npr. Brazil).

 

PALplus >

 

·         PALplus je sustav kodiranja slike u formatu 16:9 kompatibilan sa postojećim 4:3 PAL prijamnicima te novim 16:9 PALplus prijamnicima.

·         PALplus koristi normalnu strukturu 625 linija / 50 poluslika u sekundi. Standardni 4:3 prijamnici mogu prikazati sliku 16:9 formata preko 432 TV linije (umjesto normalnih 576), tj. u letterbox formatu.

·         16:9 PALplus prijamnici prikazuju punih 576 linija uz dodatne visokofrekvencijske detalje dodane slici iz pomoćnog signala koji se prenosi ispod i iznad centralnog područja od 432 linije. Pomoćni signal vidi se kao crno područje na normalnim 4:3 prijamnicima. Sustav se bazira na digitalnoj obradi signala u koderu te u svakom PALplus prijamniku.

·         Jedan od ciljeva ovog sustava je da olakša prijelaz na nove TV formate i rezolucije. U studiju se primjenjuje normalni ITU-R 601 signal uz 13.5 MHz uzorkovanje što omogućuje upotrebu već postojeće opreme za proizvodnju programa (osobito za pohranu podataka) uz manje izmjene zbog različitog formata slike.

 

PAN AND SCAN >

 

·         Tehnika koja se koristi da bi se slika širokog formata smanjila na standardni 4:3 format, pri čemu se mora slijediti događaj koji je prikazan na ekranu.

 

PARALLEL PROCESSING >

 

·         Paralelna obrada – tehnika kojom se više razina procesa provodi istodobno s ciljem povećanja brzine iznad mogućnosti jednog procesora. Pojam paralelne obrade često se odnosi na višeprocesorske računarske sustave koji provode višestruke, često identične, matematičke proračune istovremeno.

·         Zbog upravljanja sustavom i činjenice da neće svi procesori istovremeno završiti svoje zadatke, što uzrokuje pojavu vremena čekanja, povećanje brzine postignuto dijeljenjem zadatka na više procesora općenito nije proporcionalno broju procesora.

·         Zbog vrlo različite strukture višeprocesorskog računala, program koji je napravljen za jednoprocesorski sustav mora se znatno izmijeniti da bi radio na višeprocesorskom sustavu.

 

PIXEL (PEL) >

 

·         Element slike, kratica naziva 'picture cell' ili 'picture element'.

·         Element slike je naziv za uzorak R, G, ili B signala, luminantnog ili krominantnog signala, ili ponekad za skup takvih uzoraka ako se nalaze na istom mjestu i zajedno čine jedan element slike.

 

PLD (Programmable Logic Device) >

 

·         Integrirani krug koji se može programirati za obavljanje različitih logičkih funkcija. Općenito se sastoji od polja I i ILI logičkih vrata te registara. Međusobna veza između tih logičkih elemenata može se konfigurirati za željenu funkciju.

·         Programiranje se može izvesti preko osigurača ili spojnica koji trajno prekidaju, odnosno uspostavljaju, vezu između tranzistora kombiniranih s memorijskim elementima. Memorija se može izvesti kao izbrisiva (električki ili UV zračenjem).

·         PLD  sklopovi mogu sadržavati desetke tisuća logičkih vrata čime omogućuju kompaktnu i efikasnu izvedbu složenih logičkih funkcija.

·         Razni tipovi PLD sklopova:

o        PROM – Programmable Read Only Memory

o        PLA – Programmable Logic Array

o        PAL – Programmable Array Logic

o        FPGA – Field Programmable Gate Array.

 

POSITIONING TIME >

 

·         Vrijeme pozicioniranja – vrijeme potrebno da se glave za čitanje ili pisanje diskovnog pogona pozicioniraju na zahtijevani trag.

·         Prosječno vrijeme pozicioniranja je vrijeme potrebno da se dođe do nekog traga iz središnjeg traga na disku. Maksimalno vrijeme pozicioniranja je vrijeme potrebno da se s bilo kojeg traga dođe na bilo koji trag.