S

 

 

SAMPLING >

 

·         Uzorkovanje – proces uzimanja uzoraka analognog signala radi pretvorbe u digitalni oblik.

 

 

SAMPLING STANDARD >

 

·         Standard uzorkovanja – standard za uzorkovanje analognih valnih oblika za pretvorbu u digitalni oblik.

·         Službeni standard uzorkovanja za televiziju je ITU-R BT.601.

 

 

SCALING >

 

·         Skaliranje – postupak kojim se analogni signali prilagođavaju prije A/D konverzije tako da maksimalna amplituda analognog signala potpuno iskorištava dostupan broj kvantizacijskih razina u digitalnom sustavu.

·         ITU-R 601 standard digitalnog kodiranja specificira crno kao kvantizacijsku razinu 16 a bijelo kao 235.

·         Računalni sustavi upotrebljavaju drukčije skaliranje: crno je razina 0, a bijelo je razina 255, što zahtijeva ponovno skaliranje kada se iz jednog sustava prelazi u drugi.

 

SCH (SubCarrier to Horizontal sync timing relationship) >

 

·         Vremenski odnos između podnosioca boje i horizontalne sinkronizacije.

·         Informacija o boji u PAL i NTSC sustavu nalazi se u podnosiocu boje čija frekvencija je u matematičkom odnosu sa horizontalnom i vertikalnom frekvencijom slike. Ovaj odnos mora ostati fiksan da se ne bi narušila kvaliteta slike.

 

SCRAMBLING >

 

·         Postupak šifriranja u kojem se podaci ili odaslani signal kodiraju tako da budu dostupni samo ovlaštenim korisnicima.

 

SCSI (Small Computer Systems Interface) >

 

·         Međusklop za povezivanje malih računalnih sustava

·         SCSI je široko korišteni paralelni sustav opće namjene visoke brzine prijenosa. Najviše osam uređaja može se povezati na jednu sabirnicu (npr. SCSI kontroler), te do sedam diskova različitih vrsta koji mogu biti zajednički za nekoliko računala.

·         SCSI specificira standard povezivanja (50-stazni), protokol za slanje i primanje naredbi te njihov format. Zamišljen je kao sustav neovisan o tipu uređaja tako da računalo ne treba detalje o perifernim uređajima. Međutim, pošto postoje dvije verzije (jedostrani i balansirani), dva tipa konektora i brojne varijacije u razini implementacije, SCSI uređaji ne mogu se jednostavno, bez testiranja, primjenjivati na bilo kojem računalu.

·         SCSI je razvijan niz godina i nudi slijedeće maksimalne brzine prijenosa:

o        Standard SCSI              5 Mtransfera/s

o        Fast SCSI                   10 Mtransfera/s

o        Ultra SCSI                   20 Mtransfera/s

Za svaku od ovih vrsta postoji 8-bitna uska (Narrow) sabirnica (1 B po transferu) ili 16-bitna široka (Wide) sabirnica (2 B po transferu), što znači da se s Wide Ultra SCSI sustavom može postići vršna vrijednost prijenosa od 40 MB/s.

 

SECAM (Sequential couleur avec mémoire) >

 

·         Sekvencijski prijenos boje s memorijom, TV standard koji se koristi u Francuskoj, Srednjem Istoku i Istočnoj Europi.

·         Signal boje se prenosi sekvencijalno, u svakoj liniji po jedna komponenta signala boje (R-Y ili B-Y).

·         SECAM radi sa 625 linija, maksimalno 833 elementa slike po liniji i 50 Hz. Za prijenos krominantnog signala se rabi frekvencijska modulacija. SECAM se koristi samo kao radiodifuzijski, a ne i kao produkcijski standard.

 

SERIAL CONTROL >

 

·         Serijsko upravljanje – pojam koji se često koristi za opisivanje daljinskog upravljanja uređajem preko podatkovne linije. Upravljački podaci prenose se linijom u serijskom obliku, tj. jedan za drugim.

 

SDI (Serial digital interface) >

 

·         Serijski digitalni međusklop – standard zasnovan na brzini prijenosa 270 Mbit/s; 10-bitni, kodirani, neovisan o polaritetu. Kodiranje je zajedničko za komponentni ITU-R 601 signal, kompozitni digitalni video signal i četiri digitalna audio kanala.

·         Najveći dio novije digitalne odašiljačke opreme podržava SDI koji znatno pojednostavljuje instalaciju same opreme, kao i distribuciju signala. Sustav koristi standardne 75-omske BNC konektore i koaksijalni kabel koji se koristi za analogni video signal, i može prenositi signal na udaljenosti 200 m (ovisno o tipu kabela).

 

SSA (Serial Storage Architecture) >

 

·         Serijska arhitektura pohrane podataka – međusklop velike brzine prijenosa (proizvod IBM-a) koji se koristi za povezivanje jedinica za pohranu podataka s računalnim sustavima.

 

SERVER (FILE) >

 

·         Server datoteka – sustav koji osigurava pristup datotekama svim priključenim korisnicima lokalne mreže. Tipično je server računalo s velikim kapacitetom diska, koje je u stanju pohranjivati i slati datoteke po zahtjevu priključenih korisnika.

 

SERVER (VIDEO) >

 

·         Videoserver – sustav pohrane podataka koji pohranjuje audio i video zapise mreže korisnika. Sustavi koji se koriste za profesionalne i radiodifuzijske namjene zasnivaju se na digitalnoj diskovnoj pohrani podataka.

·         Osim videoservera korištenih za uslugu video na zahtjev (video-on-demand), videoserveri se koriste u tri područja televizijske produkcije: prijenos, post-produkciju i vijesti. U usporedbi sa serverima opće namjene, videoserveri moraju rukovati mnogo većom količinom podataka; datoteke su veće i moraju se prenositi kontinuirano.

·         Ne postoje opće specifikacije videoservera, tako da razlike između pojedinih modela jako variraju, ovisno o kapacitetu, broju kanala, koeficijentu kompresije i stupnju pristupa pohranjenom materijalu. Kapaciteti za pohranu podataka su vrlo veliki, tipično 500 GB ili više.

·         Rad sustava ovisi potpuno o instaliranoj opremi, sustavima za obradu, sustavima automatizacije, sekundarnim serverima i ostaloj opremi, tako da je efikasnost potrebne daljinske kontrole i cijele videomreže nužan preduvjet uspješnog rada sustava.

 

S/N, SNR (Signal to noise ratio) >

 

·         Odnos signal/šum – odnos između razine korisnog signala i razine šuma; najčešće se  izražava u decibelima. Digitalna oprema teoretski može proizvesti čiste slike bez šuma tj s beskonačnim odnosom signal/šum.

·         Čest izraz za određivanje odnosa signal/šum u sustavima digitalnog videosignala glasi:

S/N [dB] = 6 × broj bitova + 10.6

 

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) >

 

·         Udruženje inženjera za pokretne slike i televiziju – organizacija osnovana u SAD-u, s međunarodnim ograncima, koja uključuje predstavnike TV kuća, proizvođače i individualne osobe zaposlene u filmskoj i TV industriji.

·         SMPTE sadržava niz odbora koji donose preporuke za ITU-R ili ANSI.

 

SOLUTION SPECIFIC TECHNOLOGY >

 

·         Posebna tehnologija prilagođena rješenju – slobodna primjena softvera i hardvera za specifični zadatak. Ovo uključuje procjenu zadatka i korištenje sve dostupne tehnologije za postizanje optimalnog rješenja umjesto korištenja opreme opće namjene.

·         Za brz rad opreme za rukovanje i obradu slika visoke kvalitete ovaj postupak često uključuje izradu specijalizirane opreme i pisanje posebne programske podrške.

 

 

SRAM (Static Random Access Memory) >

 

·         Statička memorija sa slučajnim pristupom.

·         Ovaj tip RAM-a zadržava podatak u ćeliji od šest tranzistora kojima je potrebno samo napajanje (za razliku od DRAM-a kojem su nužni i taktni impulsi).

 

 

STANDARD PLATFORM >

 

·         Standardna platforma – računalo i operacijski sustav opće namjene koji sami za sebe nemaju svrhe dok ih se ne opremi specifičnim aplikacijskim programima.

·         Ista standardna platforma može se koristiti npr. za računovodstvo, obradu teksta i grafičke primjene, no, za svaku od tih primjena nužan je poseban programski paket.

·         Pojam standardne platforme može obuhvaćati sve vrste računala, počevši od osobnih računala sve do super-računala.

·         Budući da se razne primjene često međusobno isključuju i zahtijevaju promjene konfiguracije računala, postavlja se pitanje postoji li uopće više standardna platforma ili su to sve sustavi specijalizirane namjene.

 

 

SUB-PIXEL >

 

·         Prostorna rezolucija na razini manjoj od elementa slike.

·         Iako se digitalni signali sastoje od elemenata slike, često je vrlo korisno imati detalje slike manje od elementa slike. Na primjer, podaci za stvaranje glatkih krivulja u televiziji moraju se kreirati sa znatno većom rezolucijom nego što je omogućuje mreža elemenata slike; u suprotnom slučaju krivulja će izgledati nazubljeno. Također se pri izvođenju pokreta u digitalnoj videomontaži manipulirana slika mora proračunati s mnogo većom preciznošću – inače će pokreti biti s trzajima.