ATSC TABLICA3-FORMATI ZA PRIJENOS
U  DIGITALNOJ TELEVIZIJI

(progresivno i analiziranje s proredom)

Vertikalni broj elemenata slike (aktivni) Horizontalni broj linija (aktivni)

Dimenzije slike

Broj slika/s
1080 1920 16:9 (kvadratični element slike) 24p,30p,30i,
720 1280 16:9 (kvadratični element slike)

24p,30p,60p

480 74 4:3 (pravokutni element slike ) 24p,30p,30i,60p
480 704 16:9 (pravokutni element slike) 24p,30p,30i,60p
480 640 4:3 (kvadratični element slike )

24p,30p,30i,60p

STANDARDI U PRODUKCIJI DIGITALNE TELEVIZIJE

 (analiziranje s proredom i progresivno analiziranje)

Vertikalni broj elemenata slike(aktivni) Vertikalni broj elemenata slike (ukupni) Horizontalni broj linija(aktivni) Horizontalni broj linija (ukupni) Dimenzije slike Broj slika/s
1080 1250 1920 2376 16:9 (kvadratični element slike) 50p,25i
1035 1125 1920 2200 16:9(pravokutni element slike ) 30i
1080 1125 1920 2640 16:9 (kvadratični element slike) 25p,25i
1080 1125 1920 2200 16:9 (kvadratični element slike) 60p,59.94p,30p
1080 1125 1920 275 16:9 (kvadratični element slike) 29.97p,30i,29.97i,24p,23.98p
720 750 1280 1650 16:9 (kvadratični element slike) 60p,59.94p
486 525 720 858 16:9 (pravokutni element slike) 59.94p
486 525 720 858 16:9 (pravokutni element slike) 29.97i
486 525 960 1144 16:9 (pravokutni element slike) 29.97i
576 625 720 864 4:3 (pravokutni element slike) 25i
486 525 948 1135 4:3 (pravokutni element slike) 29.97i
576 625 948 1135 4:3 (pravokutni element slike ) 25i
486 525 768 910 4:3 (pravokutni element slike) 29.97i

STANDARDI ZA PRODUKCIJU I PRIJENOS U ANALOGNOJ TELEVIZIJI

(analiziranje s proredom)

Broj linija Broj aktivnih linija  Dimenzije slike Broj slika/s
525 (NTSC) 483.5 4:3 (pravokutni element slike) 29.97i
625 (PAL) 575.5 4:3 (pravokutni element slike) 25i
625 (PAL Plus) 575.5 16:9 (pravokutni )element slike 25i