Y

 

 

Y, Cr, Cb >

 

·         Oznake za digitalni signal luminancije i signale razlike boja u ITU-R BT.601 kodiranju.

·         Y luminantni signal se uzorkuje sa 13.5/18 MHz, a signali razlike boja se uzorkuju sa 6.75/9 MHz.

·         Cr je digitalizirana verzija analogne komponente (R-Y), a Cb je digitalizirana verzija komponente (B-Y).

 

YIQ >

 

·         Kratica kojom se često, ali pogrešno, opisuju analogni signali luminancije i signali razlike boja u komponentnim videosustavima.

·         Y je ispravna oznaka za luminanciju, ali I i Q su dvije osi modulacije podnosioca u NTSC sustavu (I = Inphase (kofazna) i Q = Quadrature (kvadraturna)).

 

Y, (R-Y), (B-Y) >

 

·         Oznake za analogni signal luminancije (Y), i signale razlike boja (R-Y) i (B-Y) u komponentnom videosignalu.

·         Y je čista luminancija dok dva signala razlike zajedno daju informaciju o boji (krominantni signal).

·         Y, (R-Y) i (B-Y) su osnovni signali za mnogo primjena u televiziji, npr. u ITU-R BT.601 standardu se digitaliziraju da se dobije 4:2:2 komponentni signal; u PAL i NTSC sustavima koriste se za dobivanje konačnog kompozitnog signala.

 

YUV >

 

·         Kratica kojom se često, ali pogrešno, opisuju analogni signali luminancije i signali razlike boja u komponentnim video sustavima.

·         Y je ispravna oznaka za luminanciju, ali U i V su u stvari dvije osi modulacije u PAL sustavu.