FER Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za radiokomunikacije

PAKETSKE RADIOKOMUNIKACIJE

Šifra: ZVF22A1

Broj sati: 2+0+1

Nositelj: Prof. dr. sc. Mislav Grgić

Opis:

Internet protokoli (IP) i arhitektura mreže: lokalna i globalna mreža, klijent/poslužitelj, TCP/IP, adresiranje, domene, proxy, paketna komutacija, slijedna i neslijedna komunikacija, Ethernet. Mrežni uređaji: ponavljač, koncentrator, most, preklopnik, usmjerivač/pretvarač. Mrežne usluge: elektronička pošta, prijenos datoteka, rad na udaljenom računalu, pregledavanje i pretraživanje podataka na Internetu. IP komunikacije u ISDN, ATM i xDSL mrežama. Kvaliteta usluge i upravljanje prometom u IP mrežama. Prijenos zvuka, podataka, slike i videosignala putem IP. IP telefonija i videokonferencija putem H.323 i SIP. IP mobilne komunikacije: WAP, GPRS. Bežične lokalne mreže. Sigurnost Interneta.

Literatura:

  1. B. Furht, Handbook of Internet Computing, CRC Press, Boca Raton, 2000.
  2. A. Sloane, D. Lawrence, Multimedia Internet Broadcasting, Springer, 2001.
  3. W. Feibel, The Encyclopedia of Networking, The Network Press, 1996.

Kontakt:

Prof. dr. sc. Mislav Grgić
FER, Unska 3 / XII
HR-10000 Zagreb

Tel: (01) 6129 851
Fax: (01) 6129 717
E-mail:
URL: www.mislavgrgic.info


Povratak na početnu stranicu