FER Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za radiokomunikacije

Kolegij: TELEVIZIJA

Sadržaj predavanja

Uvodno predavanje

Sadržaj predavanja, literatura, upute za laboratorijske vježbe, upute za međuispite i ispite. Povijest televizije. TV-emisija o televiziji.

Značajke analognog videosignala

Analiziranje slike i nastanak videosignala. Parametri analiziranja slike: broj analizirajućih linija, horizontalna frekvencija i frekvencija izmjene slika, potisni interval i sinkronizacijski impulsi. Spektar videosignala. Postupak analiziranja slike s proredom, vertikalna frekvencija. Frekvencijska širina osnovnog pojasa videosignala. Vertikalna i horizontalna rezolucija. Podjela televizijskih sustava, značajke različitih TV sustava.

Radiodifuzija televizijskog signala

Amplitudna modulacija s ostatkom bočnog pojasa. Propusna krivulja odašiljača i prijamnika. Frekvencijska područja za radiodifuziju. Izgled TV kanala, raspored nositelja slike i nositelja tona u TV kanalu za sustave B i G. Odašiljač TV signala s modulacijom nositelja slike u izlaznom stupnju. Odašiljač TV signala s modulacijom u međufrekvencijskom stupnju. Postavke za planiranje radiodifuzijskih sustava, minimalne propisane jakosti elektromagnetskog polja, radiofrekvencijski zaštitni omjeri, parametri odašiljačkog sustava.

Prijamnik televizijskog signala

Blok-shema TV prijamnika. Birač kanala, međufrekvencijski signali slike i tona,  međufrekvencijska propusna krivulja, demodulacija slike, demodulacija tona, videopojačalo. Odvajanje sinkronizacijskih impulsa, horizontalna i vertikalna sinkronizacija, automatska regulacija pojačanja. Građa kineskopa, fokusiranje i otklanjanje elektronskog snopa.

Podražaji i osobine vida

Nastanak doživljaja viđenog. Izravni i neizravni izvori svjetlosti, akromatski i kromatski objekti, bijela svjetlost, boja kao subjektivni doživljaj. Građa oka i osjet vida. Standardni promatrač i krivulja luminoznosti. Aditivno miješanje boja, CIE i EBU primari.

Kolorimetrija

Tropodražajni kolorimetar, izjednačenje boja. jedinične količine primara, referentno bijelo. Jedinična jednadžba, kromatske koordinate boje, krivulje miješanja boja. Vektorski prikaz boja, jedinična ravnina u prostoru boja, trokut boja, alihna, dijagram kromatičnosti, temperatura boje, prikaz vrste i zasićenja boje u dijagramu kromatičnosti.

Sustavi televizije u boji

Kompatibilnost i rekompatibilnost kromatske i akromatske televizije. Luminantni signal, signali primarnih boja, signali razlika. Kvadraturna amplitudna modulacija nositelja boje, krominantni signal, vektorski prikaz krominantnih signala, referentni nositelj boje. Kompozitni videosignal, redukcija krominantnih osi, vektorskop. Odabir frekvencije podnositelja boje. NTSC koder i dekoder. Ispravljanje fazne pogreške, PAL koder i dekoder. SECAM koder i dekoder.

Posjet HRT Domu

Televizijske kamere

Blok-shema kamere. Optički sustav kamere, kut slike, otvor zaslona, broj zaslona, dubinska oštrina, optički filtri. Dikroidna zrcala, prizma za razdvajanje boja, spektralni odziv, krivulje miješanja boja. Analizirajuće cijevi, fotoosjetljivi sloj, elektronski top, otklonske zavojnice, vidikon, superortikon, gama-korekcija. Poluvodički slikovni senzori, područje slike, prijenos naboja, područje očitavanja, FT, IT i FIT senzori. Mjerenja na kamerama.

Uređaji za prikazivanje slike

Katodna cijev, elektronski top, fosfori za crvenu, zelenu i plavu boju, raspored fosfora u obliku točaka ili vertikalnih linija, maska s rupicama i maska s vertikalnim prorezima, fokusiranje otklanjanje elektronskih snopova, trinitron. Uređaji za prikazivanje slike s tekućim kristalima (LCD) i plazmom.

Satelitska i kabelska televizija

Frekvencijska područja za satelitsku radiodifuziju TV signala, uporaba frekvencijske modulacije, geostacionarni sateliti, prijamni antenski sustav, niskošumni pretvarač, prednosti frekvencijske modulacije u odnosu na amplitudnu u satelitskoj televiziji, parametri koji određuju omjer C/N u satelitskom prijamniku, način rada satelitskog prijamnika. Zajednički antenski sustav. Sustav kabelske televizije: prijamni antenski sustav, postupci obrade signala u glavnoj postaji, distribucijska mreža, pojačala, kabeli, izjednačivači, razdjelnici, otcjepnici. Škarasti dijagram i broj pojačala u kaskadi. Parametri sustava: razine nositelja slike i nositelja tona, S/N, S/I.

Digitalna televizija

Prednosti i nedostaci digitalne televizije u odnosu na analognu. Sustavi digitalne televizije u Europi i svijetu. Analogno-digitalna pretvorba videosignala, MPEG-2 kompresija videosignala, oblikovanje prijenosnog toka podataka, kanalno kodiranje i modulacija. Značajke prijenosa  DTV signala satelitskim, kabelskim i zemaljskim radiodifuzijskim sustavima.

Posjet odašiljaču na Sljemenu


Povratak na početnu stranicu ... Povratak na početnu stranicu ...

© 1997-2007 VCL