FER Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za radiokomunikacije

Kolegij: TELEVIZIJA

Upute za laboratorijske vježbe

 1. Laboratorijske vježbe u akademskoj godini 2006./2007., za studente 3. godine, 6. semestar, smjer Radiokomunikacije i profesionalna elektronika, počinju u ponedjeljak, 19.03.2007., prema konačnom rasporedu koji će biti objavljen u ponedjeljak, 12.03.2007., do 14:00 sati, na oglasnoj ploči Zavoda, C-zgrada, 12. kat., te na web-stranicama predmeta Televizija.

 2. U međuvremenu će biti objavljeno nekoliko inačica preliminarnog rasporeda na temelju kojih molimo studente koji nisu na popisu ili imaju bilo kakve primjedbe u svezi s navedenim rasporedom da se jave na 11. kat, C-zgrada, doc.dr.sc. Mislavu Grgiću, najkasnije do petka, 02.03.2007.

 3. Laboratorijske vježbe održavat će se ponedjeljkom, od 09:00-14:00 sati (tri grupe), na 11. katu C-zgrade ("TV-laboratorij", prostorija: C-11-01).

 4. Na laboratorijske vježbe je potrebno doći:

 1. Domaća zadaća je zadana u uputama za pojedinu vježbu i sastoji se od dva opisna zadatka. Na te zadatke je potrebno odgovoriti u pisanom obliku. Prije početka vježbi, asistenti će pregledati domaće zadaće. Ukoliko student nije napisao domaću zadaću, neće imati pravo pristupiti laboratorijskoj vježbi, te će tu vježbu morati zasebno kolokvirati na kraju semestra.

 2. Na laboratorijskim vježbama obradit će se 9 vježbi:

 1. Birač kanala i međufrekvencijski stupanj

 2. Automatska regulacija pojačanja

 3. Vertikalni i horizontalni izlazni stupanj

 4. PAL dekoder

 5. Mjerenja na kameri

 6. Ispitni signali i mjerenja u televiziji

 7. Snimanje i reprodukcija videosignala

 8. Satelitski prijamnik

 9. Kolorimetrija

 1. Nakon obrađene pojedine vježbe, svaki student vježbu treba kolokvirati. Kolokvij provode asistenti zaduženi za pojedinu vježbu i to u usmenom obliku te ga ocjenjuju s ocjenama: 2, 3, 4 i 5. Svaki pojedini kolokvij pokriva gradivo koje je vezano uz upute za dotičnu vježbu, domaću zadaću za tu vježbu, te rezultate mjerenja dobivene na istoj vježbi. Ukoliko student nije zadovoljio na kolokviju, dobiva negativnu ocjenu (1) te je dužan odgovarajuću vježbu kolokvirati na kraju semestra.

 2. Skripta: "TELEVIZIJA - upute za laboratorijske vježbe" moći će se kupiti u skriptarnici FER-a najkasnije do petka, 09.03.2007.

 3. Na laboratorijskim vježbama moguće je sudjelovati i kao demonstrator. Studenti se mogu prijaviti za demonstratore na prvom predavanju iz Televizije, u srijedu, 28.02.2007., u 10:15 sati ili e-mailom doc.dr.sc. Mislavu Grgiću. Pripreme za demonstratore održat će se na 11. katu C-zgrade ("TV-laboratorij", prostorija: C-11-01) u ponedjeljak, 12.03.2007., u 10:15 sati.


Povratak na početnu stranicu ... Povratak na početnu stranicu ...

© 1997-2007 VCL