FER Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za radiokomunikacije

Kolegij: TELEVIZIJA

Upute za međuispite

  1. Tijekom semestra održat će se dva međuispita:
  1. Međuispiti traju 30 minuta.
  2. Pojedini međuispit sastoji se od 10 zadataka. Svaki zadatak ima 5 ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan. Točni odgovori se zaokružuju.
  3. Svaki točan odgovor donosi 1 bod, dok netočan odgovor donosi pola negativnog (-0,5) boda. Zadaci s više zaokruženih odgovora ili nejasno zaokruženim odgovorima smatrat će se netočnima i također donose pola negativnog boda. Preporuka: koristiti običnu olovku i gumicu. Zadatak bez zaokruženog odgovora donosi 0 bodova.
  4. Rezultati 1. međuispita bit će izraženi brojem bodova, a NE ocjenom.
  5. Rezultati međuispita u pravilu se objavljuju isti dan (u roku 1-2 sata nakon završtetka međuispita), na oglasnoj ploči Zavoda za radiokomunikacije (12. kat), te na web-stranicama predmeta Televizija.
  6. Pravo izlaska na 2. međuispit imaju samo oni studenti koji su pristupili 1. međuispitu.
  7. Rezultati 2. međuispita također će biti izraženi brojem bodova, a NE ocjenom.
  8. Ukupan rezultat postignut na 1. i 2. međuispitu bit će izražen ukupnom ocjenom međuispita (UOMI) prema slijedećoj bodovnoj tablici:
BROJ BODOVA UOMI
18 - 20 5
15 - 17 4
11 - 14 3
8 - 10 2
< 8 1

Povratak na početnu stranicu ... Povratak na početnu stranicu ...

© 1997-2007 VCL