O

 

 

 

OPEN (Open Platform Exchange Network) >

 

·         Mrežni sustav razvijen od tvrtke Quantel i zasnovan na Picturenet Plus sustavu koji omogućuje razmjenu slikovnih datoteka između Quantel televizijskih, tiskovnih i filmskih proizvoda kao i standardih računalnih platformi.

 

OPERATING SYSTEM >

 

·         Operacijski sustav – osnovni program koji upravlja računalom i daje kontrolu nad funkcijama osmišljenim za opću upotrebu, ne za specifične primjene.

·         Operacijski sustavi opće namjene (npr DOS, Windows™...) pružaju mogućnost upotrebe raznih aplikacija, no ne predstavljaju i  najefikasniju upotrebu računalne opreme za neku primjenu.

 

OPTICAL DISKS >

 

·         Optički diskovi – diskovi koji koriste optičku tehnologiju za zapis i reprodukciju podataka. Pružaju mogućnost pohrane velike količine podataka na malom prostoru (npr. CD, MiniDisc, DVD).

 

OSI (Open Systems Interconnect) >

 

·         Povezivanje otvorenih sustava, referenca na ISO protokole korištena za međusobno povezivanje računalnih sustava.

 

OVERSAMPLING >

 

·         Naduzorkovanje – uzorkovanje signala frekvencijom većom od zahtijevane radi postizanja veće kvalitete ili lakše izvedbe samog uzorkovanja.