EnglishHrvatski
 
   
 
Prof. dr. sc. Sonja Grgić
 
www.fer.hr

Prof. dr. sc. Sonja Grgić - ŽIVOTOPIS

 

Opći podaci:

 • mjesto rođenja: Vukovar, Hrvatska
 • državljanstvo: Hrvatsko
 • narodnost: Hrvatica
 • bračno stanje: udana
 • djeca: kćer Dora

Obrazovanje:

 • 1972. - 1980.; Osnovna škola "Ivo Lola Ribar"; Vukovar; Hrvatska
 • 1980. - 1984.; Srednja škola; Vukovar; Republika Hrvatska
 • 1984. - 1989.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  (dodiplomski studij)
 • 1989. - 1992.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  (poslijediplomski studij)
 • 1993. - 1996.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  (doktorski studij)

Zvanja:

 • veljača 1989.; "Diplomirani inženjer elektrotehnike"; Sveučilište u Zagrebu
 • siječanj 1992.; "Magistar tehničkih znanosti"; Sveučilište u Zagrebu
 • svibanj 1996.; "Doktor tehničkih znanosti"; Sveučilište u Zagrebu

Disertacije:

 • diplomski rad: "Karakteristike magnetoskopa za televiziju visoke rezolucije"
 • magistarski rad: "Arhitektura mreža za kabelsku distribuciju videosignala"
 • doktorska disertacija: "Ovisnost kvalitete televizijske slike o brzini prijenosa videosignala"

Članstva u udrugama:

 • HATZ (Akademija tehničkih znanosti Hrvatske) redoviti član
 • SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) član
 • IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) član
 • ELMAR (Hrvatski društvo Elektronika u pomorstvu) član Izvršnog odbora
 • AMAC-FER (Almae Matris Alumni Croaticae - FER) član
 • KoREMA (Hrvatski društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku) član

Članstva u međunarodnim programskim odborima:

 • IWSSIP (International Conference on Systems, Signals and Image Processing)
 • VIPromCom (International Symposium on Video Processing and Multimedia Communications)
 • ECMCS (EURASIP Conference on Digital Signal Processing for Multimedia Communications and Services)
 • EC-VIP-MC (EURASIP Conference focused on Video/Image Processing and Multimedia Communications)
 • ELMAR (International Symposium Electronics in Marine)
 • ICECom (International Conference on Applied Electromagnetics and Communications)

Radno iskustvo:

 • 1989. - 1991.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  Zavodski suradnik na Zavodu za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku
 • 1989. - 1992.; Hrvatska radiotelevizija - Radna jedinica Odašiljači i veze; Zagreb; Hrvatska
  Vanjski suradnik kao stručnjak za projektiranje i analizu mreža kabelske distribucije radijskih i televizijskih signala
 • 1991. - 1992.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  Znanstveni novak na Zavodu za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku
 • 1992. - 1996.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  Asistent na Zavodu za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku
 • 1996. - 1997.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  Viši asistent na Zavodu za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku
 • 1997. - 2002.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  Docent na Zavodu za radiokomunikacije i visokofrekvencijsku elektroniku
 • 2002. - 2007.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  Izvanredni profesor na Zavodu za radiokomunikacije
 • 2007. - 2012.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  Redoviti profesor na Zavodu za radiokomunikacije
 • 2012. - ____; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; Zagreb; Hrvatska;
  Redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za komunikacijske i svemirske tehnologije

Izbori u znanstvena zvanja:

 • Asistent (1991. - 1996.); Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
 • Viši asistent (1996. - 1997.); Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
 • Znanstveni suradnik u polju elektrotehnike (1997. - 2002.); Matični odbor za polja elektrotehnike i računarstva
 • Viši znanstveni suradnik u polju elektrotehnike (2002. - 2006.); Matični odbor za polja elektrotehnike i računarstva
 • Znanstveni savjetnik u polju elektrotehnike (od 2006. godine); Matični odbor za polja elektrotehnike i računarstva
 • Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u polju računarstva (od 2021. godine); Matični odbor za polja elektrotehnike i računarstva

Predmeti na dodiplomskom studiju (nastavni program FER-1):

Predmeti na preddiplomskom studiju (nastavni program FER-2):

Predmeti na diplomskom studiju (nastavni program FER-2):

Predmeti na preddiplomskom studiju (nastavni program FER3):

Predmeti na diplomskom studiju (nastavni program FER3):

Predmeti na poslijediplomskom studiju:

 • Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama
 • Širokopojasne mreže za distribuciju TV signala

Znanstveni projekti:

 • 1991. - 1996.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; suradnik na projektu 2-07-277: "Istraživanje visokih tehnologija za radiodifuziju Hrvatske" Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1992. - 1996.; suradnik na projektu COST-242: "Methods for the Performance Evaluation and Design of Multiservice Brodaband Networks"; suradnja s europskom komisijom
 • 1996. - 2000.; suradnik na projektu COST-257: "Impacts on New Services on the Architecture and Performance of Broadband Networks"; suradnja s europskom komisijom
 • 1997. - 2002.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; suradnik na projektu 036015: "Multimedijske komunikacijske tehnologije" Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 2000. - 2002.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; suradnik na projektu 036041: "Istraživanje i razvoj usluga kabelske televizije u Hrvatskoj" Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 2002. - 2006.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; suradnik na projektu 0036015: "Multimedijski komunikacijski sustavi" Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 2007. - 2013.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; voditelj projekta 036-0361630-1635: "Upravljanje kvalitetom slike u radiodifuziji digitalnog videosignala" Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • 2007. - 2013.; Sveučilište u Zagrebu; Fakultet elektrotehnike i računarstva; suradnik na projektu 036-0982560-1643: "Inteligentno određivanje značajki slike u sustavima za otkrivanje znanja" Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • 2012. - 2016.; suradnik na projektu ICT COST Action IC1105; 3D content creation, coding and transmission over future media networks (3D-ConTourNet)
 • 2018. - 2022.; istraživač na projektu DATACROSS - Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima, projekt Europskog fonda za regionalni razvoj
 • 2018. - 2021.; suradnik na projektu Platforma za satelitsko mjerenje elektromagnetskog zračenja – CROSPERITY, projekt Hrvatske zaklade za znanost; Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • 2020. - 2024.; suradnik na projektu Pametna platforma za daljinska istraživanja u okolišu i industriji primjenom milimetarskih valova, projekt Hrvatske zaklade za znanost; Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Područja istraživanja:

 • kompresija slike i videosignala
 • primjena dubokog učenja u obradi i analizi slike i videozapisa
 • primjena digitalne obrade slike u automobilskoj industriji
 • postupci i mjere za subjektivno i objektivno vrednovanje kvalitete slike
 • multimedijski sustavi i mreže
 • generiranje, kodiranje i prijenos 3D videosadržaja
 • IPTV, internet video, video na zahtjev
 • prijenos videosignala mobilnim komunikacijskim sustavima
 • digitalni radiodifuzijski sustavi

Priznanja i nagrade:

 • Srebrna plaketa "Josip Lončar" Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za istaknutu doktorsku disertaciju, 1996.
 • Priznanje Hrvatskog društva elektronika u pomorstvu ELMAR, 1998.
 • Zahvalnica Hrvatskog društva elektronika u pomorstvu ELMAR za značajan dugogodišnji i požrtvovni rad u Društvu, 2003.
 • Priznanje Hrvatskog društva Elektronika u pomorstvu - ELMAR, za dugogodišnju potporu i doprinos radu društva ELMAR, 2008.
 • Godišnja nagrada "Rikard Podhorsky" za 2006. godinu, za osobito vrijedno znanstveno-stručno dostignuće ostvareno tijekom protekle tri godine koje ima primjenu u gospodarstvu, 2007.

* * *

 
© 1997.-2024. VCL Zadnja promjena: 3. rujna 2021.