EnglishHrvatski
 
   
 
Prof. dr. sc. Sonja Grgić
 
www.fer.hr

Prof. dr. sc. Sonja Grgić - MENTORSTVA

 

Mentorstva

 • 193 diplomskih radova
 • 98 završna rada
 • 14 specijalističkih radova
 • 12 magistarskih radova
 • 8 doktorskih radova

Studenti koji su diplomirali (FER-1):

1997.

 • Hohnjec, Jasminka; Kamere za televiziju visoke kvalitete; 17.12.1997.
 • Sajko, Hrvoje; Distribucija digitalnih televizijskih signala; 17.12.1997.

1998.

 • Milat, Ivo; Digitalni televizijski prijamnici; 18.02.1998.

1999.

 • Domjanović, Ante; Odašiljanje digitalnih televizijskih signala u zemaljskoj radiodifuzijskoj mreži; 17.02.1999.
 • Fabijanović, Hrvoje; Arhitektura digitalnih satelitskih televizijskih sustava; 17.02.1999.
 • Turkalj, Davor; Digitalni višenamjenski disk; 15.06.1999.
 • Stilinović, Dario; Digitalna obrada videosignala u televizijskim kamerama; 06.07.1999.
 • Marković, Kristijan; Prijenos digitalnog videosignala mrežama kabelske televizije; 18.10.1999.
 • Milković, Alan; Optičko snimanje digitalnog videosignala; 18.10.1999.
 • Šorman, Matija; Prijenos i distribucija digitalnih televizijskih signala; 18.10.1999.
 • Bosić, Zoran; Distribucija digitalnih televizijskih programa širokopojasnim mrežama; 22.11.1999.

2000.

 • Đukić, Koraljka; Magnetski zapis digitalnog videosignala; 15.05.2000.
 • Bošnjak, Mario; Povezivanje digitalnih televizijskih sustava sa širokopojasnim mrežama; 13.06.2000.
 • Mahović, Tomislav; Prijenos videosignala s promjenjivom brzinom u širokopojasnim mrežama; 13.06.2000.
 • Špehar, Tomislav; Sustavi za prijam satelitskih signala; 13.06.2000.
 • Barić, Alan; Distribucija digitalnih televizijskih signala u mikrovalnom frekvencijskom području; 25.09.2000.
 • Hrgović, Martina; Tehnologije širokopojasnih pristupnih mreža; 25.09.2000.
 • Kuhinek, Dalibor; Nove tehnologije u mrežama kabelske televizije; Znanstvenoistraživački rad ; 25.09.2000.
 • Novak, Kristijan; Sustavi kodiranja televizijskog signala; 25.09.2000.
 • Bujanec, Darko; Uređaji za prikaz videosignala; 11.12.2000.

2001.

 • Babić, Boris; Točnost prikazivanja boja u multimedijskim sustavima; 12.02.2001.
 • Mrak, Marta; Postupci transformacijskog kodiranja slike; Znanstvenoistraživački rad ; 12.02.2001.
 • Šprljan, Nikola; Primjena transformacijskog kodiranja u sustavima digitalnog videosignala; Znanstvenoistraživački rad ; 12.02.2001.
 • Vorih, Tihomir; Radiodifuzija televizijskog signala visoke kvalitete; 23.04.2001.
 • Žagar, Dubravko; Sustavi za snimanje digitalnog komprimiranog videosignala na vrpcu; 11.06.2001.
 • Dodig, Matko; Digitalni videoprojektori; 09.07.2001.
 • Dragojević, Željko; Ispitivanje i usporedba kvalitete VHS i S-VHS sustava; 09.07.2001.
 • Bobinac, Hrvoje; Nove usluge u sustavima kabelske televizije; 24.09.2001.
 • Solenički, Bruno; Obrada filmskog materijala za pohranjivanje na digitalni višenamjenski disk; 24.09.2001.
 • Vidaković, Danijel; Prijenos nekomprimiranog digitalnog videosignala optičkim komunikacijskim sustavima; 24.09.2001.

2002.

 • Jančić, Mihael; Norme za kompresiju mirnih slika; 13.05.2002.
 • Rusčić, Krešimir; Norme za kompresiju videosignala; 13.05.2002.
 • Skendereović, Andrej; Mreže jednofrekvencijskih odašiljača za radiodifuziju digitalnog televizijskog signala; 13.05.2002.
 • Babić, Tihana; Postupci kodiranja videosignala za prijenos vrlo niskim brzinama; 08.07.2002.
 • Miholić, Vedran; Prijenos digitalnog televizijskog signala preko satelita; 08.07.2002.
 • Buždon, Dominik; Modernizacija sustava kabelske televizije; 23.09.2002.
 • Gaćeša, Tamara; Povezivanje mreža s asinkronim načinom prijenosa putem satelitskih komunikacija; 23.09.2002.
 • Jakešević, Ivica; Sustavi za prijenos televizijske slike formata 16:9; 23.09.2002.
 • Kabić, Goran; Prijenos videosignala u mrežama s asimetričnom digitalnom pretplatničkom linijom; 23.09.2002.
 • Majcenović, Josip; Nelinearno videomontiranje; 23.09.2002.
 • Majerski, Ivo; Uvođenje dodatnih usluga u sustave kabelske televizije; 23.09.2002.
 • Vlahović, Danijel; Distribucija satelitskih programa u sustavima kabelske televizije; 23.09.2002.

2003.

 • Šančić, Ozren; Spajanje MPEG tokova podataka; 17.02.2003.
 • Bratković, Darko; EZW koder; 17.03.2003.
 • Stanešić, Krešimir; Entropijsko kodiranje videosignala; 17.03.2003.
 • Maček, Robert; Prijenos radijskih i televizijskih signala putem Interneta; 14.04.2003.
 • Streny, Goran; Virtualni televizijski studio; 14.04.2003.
 • Pešut, Željka; Standardni postupci kodiranja videosignala; 12.05.2003.
 • Batić, Ivana; Usluga prijama i odašiljanja multimedijskih poruka u mobilnim mrežama; 09.06.2003.
 • Brajević, Zoran; Predviđanje i nadomještanje pokreta u koderu videosignala; 09.06.2003.
 • Delač, Krešimir; Mrežni protokoli za multimedijske usluge; 09.06.2003.
 • Duk, Ivica; Objektivna mjerenja kvalitete slike u MPEG sustavu; 09.06.2003.
 • Martinović, Alen; Postupci pretvrobe signala razlicitih televizijskih sustava; 01.07.2003.
 • Balaš, Zlatko; Mjerenja u sustavima digitalnog videosignala; 25.09.2003.
 • Maleš, Matija; Usporedba 2.4 GHz i 5 GHz radiokomunikacijskih lokalnih mreža; 25.09.2003.

2004.

 • Iličić, Marko; Digitalna kinematografija; 17.05.2004.
 • Globan, Marijan; ATSC sustav za radiodifuziju digitalnog televizijskog signala; 28.06.2004.
 • Blanuša, Milorad; Sustav za kućno montiranje digitalnog videosignala; 27.09.2004.
 • Galić, Branimir; Mrežne multimedijske usluge; 27.09.2004.
 • Godena, Tomislav; Videotelefonske usluge u mobilnim komunikacijskim sustavima treće generacije; 27.09.2004.
 • Kaić, Ozren; Interferencija analognih i digitalnih televizijskih signala u zemaljskoj radiodifuziji ; 27.09.2004.
 • Perković, Vedran; Trodimenzijska televizija; 27.09.2004.
 • Šimunić, Ivan; Sustav za opisivanje sadržaja i automatsko pretraživanje televizijskih programa; 27.09.2004.

2005.

 • Roboz, Maja; Primjena kompresije videosignala u digitalnim kamerama; 19.09.2005.
 • Smoljanović, Vedran; Postupci zaštite od pogrešaka kod prijenosa videokonferencijskih signala u sustavu UMTS; 19.09.2005.
 • Lovre, Josip; Mjerne tehnike u zemaljskim digitalnim radiodifuzijskim sustavima; 17.10.2005.
 • Olujić, Vladimir; Projektiranje videokonferencijskog sustava;
 • Bjelivuk, Dušan; Primjena adaptivnog kodiranja u satelitskoj radiodifuziji digitalnog videosignala;

2007.

 • Stanić, Boris; Kvaliteta prijama televizijskog signala u mješovitom analogno-digitalnom okruženju; 16.04.2007.
 • Likević, Igor; Spektralna djelotovornost u DVB-S2 sustavu; 14.05.2007.
 • Rudić, Duško; Hijerarhijski prijenos u DVB-T sustavu; 14.05.2007.
 • Dumić, Emil; Interpolacija slike temeljena na primjeni diskretne wavelet transformacije; 14.05.2007.
 • Gvoić, Vladimir; Usporedba prve i druge generacije HDTV sustava; 22.10.2007.
 • Mađer, Božidar; Multimedijske usluge u DVB sustavu; 09.07.2007.

2008.

 • Sarić, Igor; Uređaji za reprodukciju slike projiciranjem na mrežnicu; 16.06.2008.
 • Noršić, Valentino; Vlastite smetnje u mrežama jednofrekvencijskih odašiljača;16.06.2008.
 • Todorović, Senka; Kodiranje videosignala u skladu s preporukom ITU-T H.263; 07.07.2008.
 • Bjelopera, Anamaria; Usporedba tehnologija za mobilnu televiziju; 15.09.2008.
 • Pikija, Ana; Profesionalni uređaji za prikazivanje slike; 20.10.2008.
 • Šlogar, Marija; Tehnički parametri za planiranje sustava DVB-T, 20.10.2008.
 • Tomičić, Ivan; Parametri kvalitete signala u sustavu DVB-T; 20.10.2008.
 • Musa, Igor; Optičko pohranjivanje HDTV signala na disk; 12.12. 2008.
 • Musić, Nermin; Videoprojektori s digitalnim procesiranjem svjetlosti; 12.12.2008.

2009.

 • Bojanjac, Dario; Odabir parametara kompresije videosignala za televiziju visoke kvalitete; 18.05.2009.
 • Lozo, Branimir; Detekcija objekata i doživljaj perspektive uporabom dviju kamera; 18.05.2009.
 • Bennani, Dounia; Prekapčanje u sustavu DVB-H; 15.06.2009.
 • Hriberski, Tina; Uvođenje digitalne tehnologije u sustave kabelske televizije; 21.9.2009.
 • Bedeković, Igor; Tehnika generiranja stereoskopskih 3D slika; 14.12.2009.
 • šigir, Hrvoje; Upravljanje kašnjenjem audiosignala u HDTV sustavima; 16.11.2009.

2010.

 • Krpina, Ivan; Generiranje slike u boji pri niskim razinama rasvjete; 3.7.2010.

2011.

 • Brozović, Ivančica; Usporedba sustava DVB-T i DVB-T2; 28.3.2011.
 • Kljunak, Matija; Usporedba postupaka za interpolaciju slike; 8.7.2011.

2012.

 • Bjelopera, Petra; Hibridni radiodifuzijski sustavi za mobilni prijam videosignala; 17.9.2012.

Studenti koji su obranili završne radove (FER-2):

2008.

 • Tralić, Dijana; Subjektivno vrednovanje kvalitete slike u HDTV sustavu; 10.07.2008.
 • Brzica, Maja; Pregled i usporedba rezultata ispitivanja kvalitete HDTV slike; 10.07.2008.
 • Lovrinić, Jan; Prilagodba H.264/AVC kodnih alata značajkama HDTV signala; 10.07.2008.

2009.

 • Vuković, Josip; Objektivno mjerenje kvalitete slike u HDTV sustavu; 10.02.2009.
 • Matić, Josip; Implementacija videotelefonske usluge u sustavu UMTS; 10.02.2009.
 • Miletić, Mario; Radiodifuzija i Intrenet; 9.7.2009.
 • Zarić, Anđela; Digitalni videonadzorni sustavi; 9.7.2009.
 • Čužić, šimun; Odabir parametara kodiranja videosignala u normi H.264/AVC; 9.7.2009.
 • Brajković, Nikolina; Formati digitalne slike; 9.7.2009.
 • Hlevnjak, Hrvoje; Kompresija videosignala primjenom DWT; 9.7.2009.

2010.

 • Bošnjak, Franjo; Tehnologije za prikazivanje HDTV slike; 10.2.2019.
 • Lončarić, Matej; Tehnologije za proizvodnju HDTV programa; 10.2.2010.
 • Rogić, Luka; Postupci kompresije za 3DTV; 4.2.2010.
 • Slivar, Ivan; Spektralna učinkovitost DVB-H sustava; 7.7.2010.
 • Mršić, Ante; Dvosmjerna komunikacija u sustavu za zemaljsku radiodifuziju televizijskog signala; 7.7.2010.
 • Peteh, Nenad; Usluga videa na zahtjev u IPTV sustavu; 7.7.2010.
 • Barišić, Matea; Spektralna učinkovitost DVB-T2 sustava; 8.7.2010.
 • Kovačević, Irena; Detekcija rubova objekata u slici gradijentnim postupcima; 8.7.2010.
 • Vidaković, Ivana; Obrada slike u frekvencijskom području; 8.7.2010.
 • Cerovec, Dejan; Spektralna učinkovitost T-DAB sustava; 12.7.2010.
 • Draganić, Mario; Obrada videosignala u glavnoj postaji IPTV sustava; 12.7.2010.
 • Lacković, Dario; Primjena holografije u medicini; 12.7.2010.
 • Mostarac, Filip; Kvaliteta DVB-T prijamnika; 12.7.2010.
 • Stojković, Barbara; Uklanjanje zamućenja u slici; 12.7.2010.

2011.

 • Jakšić, Marina; Kompresija slika s izraženim teksturama; 27.1.2011.
 • Meštrović, Mario; Povezivanje više slika u panoramsku sliku; 27.1.2011.  
 • Petraš, Martina; Prijenos 3DTV signala u DVB-T sustavu; 27.1.2011.
 • Baotić, Perica; Utjecaj kvantizacijskih pogrešaka na kvalitetu slike; 4.7.2011.
 • Mandić, Iva; Primjena prilagodljive diferencijalne impulsno-kodne modulacije u kompresiji videosignala; 4.7.2011.
 • šter, Saša; HDMI sučelje za prijenos 3DTV signala; 4.7.2011.
 • Vrkljan, Mile; Skalabilno kodiranje videosignala u okviru norme H.264/AVC; 4.7.2011.
 • Kožul, Ivana; Postupci kompresije za primjenu u digitalnim videonadzornim sustavima; 4.7.2011.
 • Rafaelić, Vedran; Mjerenje parametara digitalnog videosignala u analognom području; 4.7.2011.
 • štimac, Barbara; Arhitektura sustava DVB-SH; 4.7.2011.
 • štimac, Hrvoje; Parametri kvalitete usluge u IPTV sustavu; 4.7.2011.
 • Veizović, Nina; Tehnologija za prikazivanje slike zasnovana na digitalnom procesiranju svjetlosti; 4.7.2011.
 • Vukomanović, Mladen; Dvosmjerna komunikacija u satelitskim radiodifuzijskim sustavima; 4.7.2011.

2012.

 • Bek, Hrvoje; Vrednovanje kvalitete JPEG slika; 3.7.2012.
 • Čorak, Diana; Karakteristike videosignala u vremenskom području; 3.7.2012.
 • Gruičić, Savina; Formati 3DTV slike; 3.7.2012.
 • Landeka, Andrija; Serijski prijenos digitalnog videosignala; 3.7.2012.
 • Mrdalj, Ela; Sustavi za nelinearnu videomontažu; 3.7.2012.
 • Brajnić, Luka; Analiziranje slike u HDTV sustavima; 5.7.2012.
 • Hemerich, Nastja; Prijenos 3DTV signala u IPTV sustavima; 5.7.2012.
 • Matacun, Ivana; Transformacija signala primarnih boja u televiziji; 5.7.2012.
 • Zelenika, Martina; Obrada digitalnog videosignala u televizijskim kamerama; 5.7.2012.

2013.

 • Ivica, Tin; Parametri H.264 kodera videosignala za primjenu u produkcijskom okruženju; 8.7.2013.
 • Jeleč, Igor; Detekcija boje ljudske kože u slici; 4.7.2013.
 • Jerman, Tea; Osiguravanje iskustvene kvalitete u IPTV sustavu; 4.7.2013.
 • Jurčević, Marina; Usporedba analognih i digitalnih sustava kabelske televizije; 8.7.2013.
 • Grgić, Ivana; Odabir formata 3DTV signala za primjenu u radiodifuziji; 8.7.2013.
 • Kovačević, Melanie Martina; Izvedbe poluvodičkih slikovnih senzora za digitalne kamere; 4.7.2013.
 • Sabljić, Zvonimir; Usklađivanje vizualnih elemenata pri kreiranju videoefekata; 4.7.2013.
 • Smrtić, Tomislav; Prilagodljiva modulacija u satelitskoj radiodifuziji digitalnog televizijskog signala; 4.7.2013.
 • šižgorić, Frane; Oblikovanje kvantizacijskih tablica za primjenu u JPEG koderu slike; 8.7.2013.

2014.

 • Kesedžić, Ivan; Usporedba prostornih formata stereoskopskih 3DTV sustava; 8.7.2014.
 • Sekulić, Pavao-Krešimir; Odabir parametara DVB-T2 sustava za mobilni prijam; 8.7.2014.
 • Vadas, Ana; Transformacije komponenti videosignala za prikazivanje slike u boji; 8.7.2014.

2015.

 • Čuljat, Nikola; Predviđanje kvalitete stereoskopskih slika uporabom 2D mjera kvalitete; 7.7.2015.
 • Gutić, Neven; Usporedba kodiranja unutar slike u HEVC i H.264/AVC videokoderima; 7.7.2015.
 • Hećimović, Andreja; Novi formati slike u televizijskoj produkciji; 7.7.2015.
 • Jurković, Tibor; Predviđanje kretanja plovila; 7.7.2015.
 • Murar, Lana; Generiranje virtualne televizijske scene; 7.7.2015.
 • Purgar, Emil; Parametri videokodera za uporabu u WebM formatu; 7.7.2015.
 • Zvone, Zvonimir; Generiranje dubinske mape 2D videosekvenci; 7.7.2015.

2016.

 • Karić, Dino; Povećanje brzine prebacivanja kanala u sustavu IPTV; 6.7.2016.
 • Perić, Matea; Oblikovanje ulaznog toka podataka u sustavu DVB-T2; 6.7.2015.
 • Zadro, Luka; Analiza obilježja vodenog žiga ugrađenog u audiosadržaj; 6.7.2015.

2017.

 • Brusač, Mislav; Umetanje računalno generiranih objekata u snimku prirodne scene; 4.7.2017.
 • Kurek, Andrea; Usporedba Huffmanovog i aritmetičkog kodiranja pri kompresiji slike; 4.7.2017.
 • Mijačika, Adriana; Algoritam za prepoznavanje lica utemeljen na analizi glavnih komponenata svojstvenih lica; 4.7.2017.
 • Mikšić, Marko; Transkodiranje digitalnog videozapisa iz formata H.264/AVC u HEVC; 4.7.2017.

2018.

 • Berić, Aleksandar; Načela oblikovanja kriptovalute; 9.7.2018.
 • Jurec, Filip; Koder slike utemeljen na diskretnoj kosinusnoj transformaciji; 9.7.2018
 • Loborec, Emanuel; Utjecaj gama-korekcije na izgled slike; 9.7.2018.
 • Raguž, Vedrana; Metode za poboljšanje kvalitete slike u prostornoj domeni; 9.7.2018.
 • Žeger, Ivana; Detekcija lica u videosnimkama; 9.7.2018.

2019.

 • Benjak, Jakov; Usporedba metoda za detekciju i praćenje lica u videosekvencama; 2.7.2019.
 • Bilanović, Nikolina; Metoda za ocjenu kvalitete slike utemeljena na mjeri strukturne sličnosti između izvorne i izobličene slike; 9.7.2019.
 • Ćubela, Filip; Analiza gušenja signala pri prijelazu iz otvorenih u zatvorene prostore u različitim frekvencijskim područjima namijenjenim mobilnim komunikacijama; 2.7.2019.
 • Ditrih, Hrvoje; Upravljanje luminancijom, zasićenjem i tonom boje u digitalnim slikama iz umjetničkih razloga; 9.7.2019.
 • Aparicio, Antonio Oliva; Procjena svojstava mreže kapsula pri različitim scenarijima primjene; 2.7.2019.
 • Pivac, Lana; Comparison of Sobel and Canny operator for objects edge detection in image; 9.7 2019.

2020.

 • Gorup, David; Podsustav nanosatelita za snimanje Zemlje kamerom; 6.7.2020.
 • Marinković, Andrijana; Komponente videosignala u sustavima HDTV i UHDTV; 6.7.2020.
 • Popović, Ema; Poboljšanje kvalitete slike primjenom filtriranja; 6.7.2020.
 • Raguž, Vedrana; Metode za poboljšanje kvalitete slike u prostornoj domeni; 6.7.2020.
 • Taradi, Ivan; Kreiranje dubinske mape za postizanje 3D efekata u 2D slikama; 6.7.2020.
 • Testen, Matej; Poboljšanje kvalitete digitalne fotografije postupcima digitalne obrade slike; 6.7.2020.

2021.

 • Boronjek, Ana; Detekcija brodova na satelitskim radarskim slikama; 2.7.2021.
 • Lešić, Lovro; Usporedba tehnologija za podvodne bežične komunikacije; 1.7.2021.
 • Lukašević, Anita; Utjecaj višestaznog rasprostiranja na kvalitetu zvuka; 8.7.2021.
 • Smetiško, Mihael; Ekstrakcija kontura usana u slikama lica;

Studenti koji su obranili završne radove (FER-3):

2021.

 • Gjenero, Mario; Prijenos stila između slika uporabom dubokih neuronskih mreža; 8.7.2021.
 • Ivić, Branimir; Detekcija registarskih tablica vozila pomoću konvolucijskih neuronskih mreža; 1.7.2021.

2022.

 • Marušić, Karlo; Metode za dodavanje nevidljivog digitalnog vodenog žiga u sliku; 5.7.2022.
 • Ćurlin, Danko; Primjena metode podudaranja s predloškom u detekciji objekata u videoigrama; 5.7.2022.
 • Džimbeg, Luka; Prepoznavanje gesti ruku utemeljeno na obradi slike i strojnom učenju; 5.7.2022.
 • Ivušić, David; Detekcija oštećenog tkiva na CT slikama pluća pomoću umjetne neuronske mreže; 5.7.2022.
 • Šantek, Luka; Usporedba klasičnih metoda za detekciju lica na slici i metoda utemeljenih na dubokom učenju; 5.7.2022.
 • Krznar, Josip; Detekcija ruku u slici i prepoznavanje znakovnoga jezika primjenom strojnog učenja; 6.7.2022.

Studenti koji su obranili diplomske radove (FER-2):

2010.

 • Brzica, Maja; Segmentacija žljezdanog tkiva u mamografskim slikama; 2.7.2010.
 • Lovrinić, Jan; Kodiranje videosignala bez gubitaka uporabom predviđanja unutar slike; 2.7.2010.
 • Tralić, Dijana; Analiza oblika tvorbi u mamografskim slikama; 2.7.2010.

2011.

 • Buljubašić, Bojana; Postupci usklađivanja blokova za procjenu pokreta u koderima videosignala; 23.1.2011.
 • Matić, Josip; Skaliranje slike određivanjem krivulja najmanje energije; 23.1.2011.
 • Vuković, Josip; Mobilni prijam u sustavu DVB-T; 23.2.2011.
 • Hlevnjak, Hrvoje; Kodiranje slika s povećanim dinamičkim opsegom; 11.7.2011.
 • Miletić, Mario; Postupci za procjenu pokreta temeljeni na usklađivanju blokova u slijedu slika; 11.7.2011.
 • šain, Sanja; Modeliranje i karakterizacija radiokomunikacijskih kanala u otežanim propagacijskim uvjetima; 6.7.2011.
 • Tatalović, Nenad; Metodologija za vrednovanje objektivnih mjera kvalitete slike; 11.7.2011.
 • Zarić, Anđela; Spektralne karakteristike prirodnih scena u vidljivom i bliskom infracrvenom spektru; 6.7.2011.

2012.

 • Brajković, Nikolina; Ocjena kvalitete slike uporabom reduciranog skupa značajki ispitnih slika; 16.2.2012.
 • Cerovec, Dejan; Vrednovanje izobličenja slike uzrokovanih prijenosom putem radijskog kanala; 21.2.2012.
 • Draganić, Mario; Utjecaj parametara sustava DVB-S2 na kvalitetu prijama signala; 5.7.2012.
 • Kasunić, Marko; Vrednovanje kvalitete slike uporabom višerezolucijskog modela prirodnih scena; 4.7.2012.
 • Kovačević, Irena; Detekcija rubova objekata u slici primjenom višerezolucijske analize; 5.7.2012.
 • Lacković, Dario; Subjektivna procjena kvalitete slike uporabom dvopodražajih postupaka i usporedba s objektivnom mjerama; 4.7.2012.
 • Lončarić, Matej; Cjelokupni sustav za distribuciju HDTV signala; 16.2.2012.
 • Barišić, Matea; Odabir parametara sustava DVB-T2 za uspostavu velikih jednofrekvencijskih mreža;4.7.2012.
 • Cetinić, Eva; Klasifikacija slikarskih djela prema autoru korištenjem neuronskih mreža; 5.7.2012.
 • Loborec, Magdalena; Ocjena kvalitete slike primjenom mjere strukturne sličnosti i neuronskih mreža; 3.7.2012.
 • Stojković, Barbara; Objektivno vrednovanje utjecaja radijskog kanala na kvalitetu slike; 4.7.2012.
 • Vidaković, Ivana; Dizajniranje DWT kodera slike; 5.7.2012.

2013.

 • Bošnjak, Franjo Optimizacija parametara sustava DVB-C; 28.2.2013.
 • Jakšić, Marina; Uporaba FaceGena u 3D modeliranju glave; 28.3.2013.
 • Baotić, Perica; Analiza utjecaja kanalnog kodiranja na kvalitetu prijamnog signala; 9.7.2013.
 • Gaćina, Josipa; Odabir broja podnositelja u sustavu DVB-T2; 10.7.2013.
 • Kesegić, Ivan; Pretvorba 2DTV u 3DTV zasnovana na procjeni dubinske mape; 9.7.2013.
 • Kožul, Ivana; Utjecaj promjene izvornog oblika signala generiranog u videokameri na kvalitetu slike; 10.7.2013.
 • Petraš, Martina; Uklanjanje zamućenja u slici nastalog podrhtavanjem kamere; 9.7.2013.
 • Stopić, Ana; Ispravljanje prijenosnih pogrešaka primjenom konvolucijskog kodiranja s Viterbijevim dekodiranjem; 9.7.2013.
 • štimac, Barbara; Razvoj i uspostavljanje okruženja za mjerenje relevantnih parametara u otežanim propagacijskim uvjetima pomoću softverskog radija; 11.7.2013.
 • Veizović, Nina; Utjecaj rotacije dijagrama stanja na prijam DVB-T2 signala; 10.7.2013.
 • Rafaelić, Vedran; Model sustava za zemaljsku radiodifuziju digitalnog videosignala; 23.9.2013.

2014.

 • Meštrović, Mario; Ispitivanje značajki HEVC videokodera; 12.2.2014.
 • Bundalo, Danko; Parametri subjektivne kvalitete slike u 3DTV sustav; 17.2.2014.
 • Lučić, Mario; Oblikovanje 3DTV ispitnih sekvenci za vrednovanje utjecaja kompresije na kvalitetu stereoskopskog prikaza; 10.7.2014.
 • Bek, Hrvoje; Uspostavljanje privremene radijske mreže za komunikaciju nakon prirodnih katastrofa; 9.7.2014.
 • Gorički, Bruno; Pretvorba formata u televizijskoj produkciji; 9.7.2014.
 • Landeka, Andrija; Izazovi u implementaciji druge digitalne dividende; 9.7.2014.
 • Mrdalj, Ela; Ispitivanje sustava za 3DTV montažu; 9.7.2014.
 • šefček, Tibor; Generiranje 3DTV sadržaja uz uporabu jedne ili više kamera; 10.7.2014.
 • Mandić, Iva; Evaluacija metoda za detekciju kopiranih područja u slikama; 10.7.2014.
 • Ćužić, šimun; Vrednovanje postupka predviđanja unutar slike u HEVC koderu; 10.7.2014.
 • škrlec, Ivan; Utjecaj radiofrekvencjskih smetnji na elektroničke sustave u automobilima; 15.9.2014.
 • Jagodić, Petra; Tehnologija u glazbenom obrazovanju: analiza literature i izrada modela sustava za vježbanje sluha; 25.9.2014.

2015.

 • Gruičić, Savina; Usporedba i verifikacija objektivnih metoda za ocjenu kvalitete 3D slike; 16.2.2015.
 • Bushara, Feel; Usporedba značajki videokodera za HDTV formate slike; 9.7.2015.
 • Čorak, Dijana; Oblikovanje baze 3DTV sekvenci za vrednovanje objektivnih mjera kvalitete slike; 9.7.2015.
 • Gregurović, Tihomir; Promjene u televizijskom sustavu radi prilagodbe distribuciji UHDTV signala; 9.7.2015.
 • Grgić, Ivana; Detekcija pokretnih objekata u inteligentnim videonadzornim sustavima; 9.7.2015.
 • Kotaranin, Dino; Evaluacija značajki radiodifuzijskih sustava za mobilni prijam; 9.7.2015.
 • Matacun, Ivana; Odabir parametara sustava DVB-S2 za profesionalne primjene; 9.7.2015.
 • Novosel, Ana; Optimizacija parametara sustava DVB-C2; 9.7.2015.
 • Ostrež, Leon; Analiza složenosti HEVC postupka kodiranja; 9.7.2015.

2016.

 • Jeleč, Igor; Postupak za ocjenu kvalitete slike utemeljen na reduciranom skupu značajki slike; 18.2.2016.
 • Čanić, šimun; Utjecaj skraćenja lokalne petlje u pristupnoj mreži na kvalitetu IPTV usluge; 12.7.2016.
 • Hunjek, Dino; Kodiranje videosekvenci nastalih analiziranjem s proredom uporabom HEVC kodera; 12.7.2016.
 • Kesedžić, Ivan; Metoda za povećanje oštrine slike utemeljena na valićnoj transformaciji; 12.7.2016.
 • Markota, Ivana; Matlab model LTE mobilnog radijskog prijamnika; 12.7.2016.
 • Rimanić, Bojana; Ispitivanje 3DTV produkcijskog lanca; 12.7.2016.
 • Sekulić, Pavao-Krešimir; Ocjena kvalitete slike pri internetskom prijenosu videosadržaja uz uporabu prilagodljive brzine prijenosa podataka; 12.7.2016.
 • Soldo, Marija; Matlab model LTE odašiljača radijske bazne postaje; 12.7.2016.
 • Vadas, Ana; Metoda ugrađivanja digitalnog vodenog žiga u slike utemeljena na diskretnoj kosinusnoj transformaciji; 12.7.2016.
 • Živolić, Alen; Primjena turbo kodiranja u radiodifuzijskom sustavu; 12.7.2106.

2017.

 • Buterin, Marko; Sustav za daljinsko upravljanje rasvjetom i klimatizacijom u pametnom kućanstvu utemeljen na bežičnim komunikacijskim tehnologijama; 11.7.2017.
 • Jurković, Tibor; Sustav za praćenje kretanja osoba utemeljen na primjeni Bluetooth radiofara; 11.7.2017.
 • Lacmanović, Goran; Sustav za ispitivanje vršnog opterećenja bežičnih komunikacijskih modula niske potrošnje energije; 11.7.2017.
 • Ljubić Tustonjić, Mirna; Implementacija norme HbbTV u okviru prelaska na sustav DVB-T2; 11.7.2017.
 • Murar, Lana; Oblikovanje višeprogramskog prijenosnog toka podataka za primjenu u DVB-T2 testnom paketu; 11.7.2017.
 • Pralas, Dolores; Odabir parametra HEVC kodera za primjenu u radiodifuzijskom sustavu; 11.7.2017.
 • štracak, Lovro; Sustav za određivanje lokacije osoba u zatvorenom prostoru zasnovan na 3D radiofrekvencijskom senzoru; 25.9.2017.
 • Benko, Matej; Implementacija kućnog videonadzornog sustava; 25.9.2017.

2018.

 • Čuljat, Nikola; Pametno zrcalo – konstrukcija uređaja i implementacija korisničkog sučelja i vanjskih modula; 9.7.2018.
 • Andreja Hećimović; Utjecaj pomaka frekvencije na značajke sustava OFDM; 9.7.2018.
 • Trčak, Tin; Pametno zrcalo – implementacija i funkcionalnost modula za upravljanje putem govornih naredbi; 9.7.2018.
 • Turčinović, Filip; Pametno zrcalo – implementacija autentifikacije raspoznavanjem lica; 9.7.2018.

2019.

 • Brusač, Mislav; Sustav za analizu sadržaja radijskih programa emitiranih putem Interneta; 9.7.2019.
 • Karić, Dino; Nadogradnja mobilne mreže radi potrebe za povećanjem kapaciteta u turističkoj sezoni; 12.7.2019.
 • Kurek, Andrea; Detekcija lica u slikama utemeljena na proširenim Haarovim značajkama; 4.7.2019.
 • Mikšić, Marko; Ugađanje propagacijskog modela na temelju rezultata mjerenja u stvarnom kanalu; 2.7.2019.
 • Olujić, Vladimir; Odabir parametara bežičnih sustava za komunikaciju od točke do točke; 12.7.2019.
 • Trputec, Lovro; Implementacija obogaćenih komunikacijskih usluga u mrežama mobilnih operatora; 21.2.2019.
 • Zadro, Luka; Metoda za promjenu veličine slike utemeljena na poznavanju sadržaja slike; 12.7.2019.

2020.

 • Dragić, Francika ; Analiza ponašanja sustava NB-IoT u uvjetima ruba ćelije utemeljena na mjernim rezultatima; 16.7.2020.
 • Ištvanović, Ivana; Procjena kvalitete slike uporabom mjere točnosti vizualne informacije; 22.9.2020.
 • Novak, Marta; Umjetno degradiranje kvalitete slike; 14.7.2020.
 • Perić, Matea; Smanjenje kašnjenja u sustavu kompresije videozapisa utemeljenom na uporabi kodera HEVC; 18.9.2020.
 • Raguž, Vedrana; Detekcija semafora zasnovana na analizi svijetlih područja slike; 14.7.2020.
 • Žeger, Ivana; Pretvorba crno-bijelih slika u slike u boji uporabom tehnika strojnog učenja; 14.7.2020.

2021.

 • Benjak, Jakov; Kompresija slike i videosignala utemeljena na primjeni diskretne wavelet-transformacije; 1.7.2021.
 • Ditrih, Hrvoje; Usporedba metoda računalnog vida i metoda dubokog učenja za prepoznavanje i klasifikaciju objekata u slikama;
 • Jurec, Filip; Postupak kompresije slike utemeljen na primjeni fraktala; 16.2.2021.
 • Matijević, Emanuel; Implementacija LoRaWAN tehnologije u okruženju pametnoga doma; 15.7.2021.
 • Raić, Borna; Razvoj multiplatformskog sustava za agregaciju i prikazivanje vizualnog sadržaja; 16.2.2021.

2022.

 • Roglić, Danijel; Kontribucija i distribucija televizijskih signala putem mobilnih komunikacijskih sustava pete generacije; 15.2.2022.
 • Bilanović, Nikolina; Objektivne mjere za ocjenu kvalitete koloriziranih crno-bijelih slika; 7.7.2022.
 • Gorup, David; Implementacija i evaluacija algoritama za procjenu kretanja blokova u videosekvenci; 7.7.2022.
 • Testen, Matej; Dizajn i testiranje kamere razvijene na platformi Raspberry Pi; 7.7.2022.
 • Pivac, Lana; Metode za poboljšanje kvalitete slika u boji; 15.7.2022.

Studenti poslijediplomske nastave:

Poslijediplomski studij za stjecanje magisterija znanosti

 • Mandić, Lidija; Ujednačenje boja u sustavu za grafičku reprodukciju slike; 05.06.2000.
 • Mrak, Marta; Modeliranje konteksta u entropijskom kodiranju videosignala (Context Modeling in Entropy Video Coding); 26.09.2003.
 • Lukičić, Tomislav; Ocjena kvalitete filmske slike uporabom telekina (Quality Evaluation of Film Image Using Telecine); 30.09.2005.
 • Jurić, Sanja; Obrada digitalnog videosignala u televizijskim kamerama (Digital Video Signal Processing in Television Cameras); 21.12.2005.
 • Dodig, Matko; Parametri kompresije digitalnih radiograma pluca i sinusa u djece (Compression Parameters of Digital Lung and Sinus Radiographs in Children); 09.11.2006.
 • Ravnjak, Mario; Tehnologije za prijenos videosignala u paketskim mrezama (Technologies for Video Signal Transmission over Packet Networks); 21.05.2007.
 • Gvozden, Goran; Usporedba normi za analiziranje slike u sustavima televizije visoke kvalitete (Comparison of Picture Scanning Standards in High Definition Televsion Systems); 17.10.2007.
 • Dubravko Žagar; Verifikacija modela za planiranje DVB-T mreže (Verification of Model for DVB-T Network Planning); 17.12.2008.
 • Kovačević, Tonći; Tehnike za povećanje spektralne učinkovitosti u sustavu DVB-S2 (Techniques for Spectral Efficiency Enhancement in DVB-S2 System); 8.4.2011.
 • Vražić, Zvonimir; Pouzdanost veze u digitalnim mikrovalnim sustavima (Link Reliability in Digital Microwave Systems); 10.11.2011.
 • Lončarić, Saša; Implementacija statističkog multipleksiranja u sustavu DVB-H (Implementation of Statistical Multiplexing in DVB-H System); 5.12.2011.
 • Bejuk, Krunoslav; Tehnološki neutralna dodjela radiofrekvencijskog spektra (Technology Neutral Radio-Frequency Spectrum Allocation); 21.12.2011.

Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija"

 • Kragović, Nina; Utjecaj promjene tehnologije odašiljanja televizijskog signala na uporabu radiofrekvencijskog spektra (Impact of change in television transmission technology on radiofrequency spectrum usage); 9.2.2015.
 • Urh, Ivančica; Uporaba radiofrekvencijskog spektra u području 790 MHz - 862 MHz za nove usluge (The Use of Radio Frequency Spectrum in 790 MHz - 862 MHz Band for New Services); 26.10.2016.
 • Mazor, Krešimir; Gospodarska vrijednost radiofrekvencijskog spektra namijenjenog mrežama javnih pokretnih komunikacija (Economic value of radio frequency spectrum allocated to public mobile networks); 10.12.2020.
 • Bartolec, Tomislav;Poboljšanje učinkovitosti uporabe radiofrekvencijskog spektra primjenom kognitivnih radijskih tehnologija (Efficiency improvement of radio frequency spectrum usage by exploiting cognitive radio technologies); 10.12.2020.

Poslijediplomski specijalistički studij "Željeznički elektrotehnički sustavi"

 • Žganec, Marko; Analiza smetnji i kvarova na željezničko-cestovnim prijelazima u Republici Hrvatskoj u svrhu povećanja sigurnosti prometa i učinkovitosti održavanja (Disturbances and Failure Analysis for Railway Crossings in Republic of Croatia in the Purpose of Increasing Traffic Safety and Maintenance Efficiency); 13.5.2015.
 • Pušec, Tomislav; Nadzor i upravljanje optičkom mrežom Hrvatskih željeznica (Supervision and Management of Croatian Railways Optical Network); 8.6.2016.
 • Stanković, Saša; Usporedba komunikacijskih tehnologija za prijenos podataka između elektroenergetskih objekata i centra daljinskog upravljanja na pruzi Moravice-Rijeka (Comparison of Communication Technologies for Data Transmission between Power Facilities and Remote Control Center on the Track Moravice-Rijeka); 8.6.2016.
 • Zrno, Ivan; Optimizacija rada centara daljinskog upravljanja na prugama HŽ Infrastrukture (Optimization of Remote Control Centers Functioning on the HŽ Infrastruktura Railway Lines); 13.10.2016.
 • Bukvić, Damir; Povećanje pouzdanosti optičke mreže Hrvatskih željeznica (Increasing the Reliability of Croatian Railways Optical Network); 13.7.2017.
 • Petrović, Darko; Postupci zaštite od prijenosnih pogrešaka u sustavu GSM-R (Methods of Transmission Error Protection in GSM-R System); 26.4.2021.
 • Marić, Marin; Uvođenje novog telekomunikacijskog sustava za potrebe daljinskog upravljanja elektroenergetskim objektima koristeći sljedeću generaciju sustava SDH na Hrvatskim željeznicama (Implementation of new telecommunication system for the remote control of electric power facilities using next-generation SDH system on Croatian Railways); 9.5.2018.
 • Orešković, Iva; Ispitivanje signalno-sigurnosnih uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza (Testing of signalling devices for protection of level crossings); 1.10.2019.
 • Stipetić Eduarad; Specifikacija sučelja čovjek-straoj željezničkih elektrotehničkih signalno-sigurnosnih sustava (Man-machine interface specification for the reilway electronic interlocking systems); 3.12.2019.
 • Gavranović, Ivana; Modernizacija telefonske mreže Hrvatskih željeznica na području regije Jug (Modernization of Croatian Reilways telephone network of the South Region); 26.4.2021.

Doktorski studij

 • Rimac-Drlje, Snježana; Utjecaj šuma kvantiziranja koeficijenata wavelet transformacije na kvalitetu slike (Influence of the Quantization Noise of Wavelet Transform Coefficients on Picture Quality); 13.12.2000.
 • Mandić, Lidija; Postupak za vizualno izjednačenje boja u sustavima za prikazivanje slike (Methods for Visual Color Matching in Image Reproduction Systems); 06.03.2007.
 • Dumić, Emil; Objektivna mjera kvalitete slike utemeljena na višerezolucijskoj analizi(Objective Image Quality Measure Based on Multiresolution Analysis); 14.10.2011.
 • Tralić, Dijana; Detekcija kopiranih područja na digitalnim slikama analizom statističkih svojstva slika (Copy-Move Forgery Detection in Digital Images by Analysis of Statistical Image Properties); 23.12.2015.
 • Bjelopera, Anamaria; Uklanjanje degradacije slike primjenom statističkoga modela prirodne scene i percepcijske mjere kvalitete slike (Image Degradation Removal Using Statistical Model of Natural Scene and Perceptual Image Quality Measure); 14.7.2016.
 • Krešimir šakić; Subjektivno vrednovanje kvalitete prikaza 3D videosekvenci utemeljeno na masovnom ispitivanju putem Interneta (Subjective Quality Assessment of 3D Video Sequences Based on Crowdsourced Testing over Internet); 6.9.2016.
 • Cetinić, Eva; Računalno otkrivanje stilskih obilježja slikarskih djela utemeljeno na analizi značajki slike više razine (Computational Detection of Stylistic Properties of Paintings Based on High-Level Image Feature Analysis); 19.6.2019.
 • Gvozden, Goran; Objektivna mjera kvalitete zamućenih slika zasnovana na percepcijski bitnim značajkama u prostorno-frekvencijskoj domeni (Objective Quality Metric of Blurred Images based on Perceptually Significant Features in Spatio-Frequency Domain); 22.3 2018.

* * *

 
© 1997.-2024. VCL Zadnja promjena: 25. kolovoza 2022.